Schuldhulpverlening Rotterdam

Komt u in aanmerking voor schuldhulpverlening in regio Rotterdam?
Het behoort niet tot onze reguliere taken om een uitgebreide schuldregeling te treffen. Wel kunnen wij u, als u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening in Rotterdam, ondersteunen in een snelle aanmelding voor een schuldregeling. Budget coaching en budgetbeheer zijn onze specialiteiten, daarnaast is schuldhulpverlening een ander werkveld binnen de financiële zorgverlening.

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)
Wanneer u in aanmerking komt voor schulphulpverlening in Rotterdam geldt de wet Wgs. Via die wet worden gemeenten verplicht om haar inwoners financiële zorgverlening te bieden. Dit houdt in dat er een buitengerechtelijke schuldregeling (Msnp) opgezet moet worden. Dit is een drie jarig traject. Wanneer dit traject volledig is doorlopen worden de rest schulden kwijtgescholden, behalve schulden bij de overheid. Niet alleen gemeenten maar ook organisaties die aangesloten zijn bij NVVK kunnen een schuldregeling uitvoeren.

Geen toelating tot gemeentelijke schuldhulpverlening in Rotterdam?
Het kan voorkomen dat u niet wordt toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening in Rotterdam. Wij kunnen u uiteraard ondersteunen om uw uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Dit voorkomt eventuele bedreigende situaties zoals afsluiting van energie of uit huis plaatsing.

Betalings achterstanden
Wij kunnen voor (of met) u onderhandelen met schuldeisers over een betalingsregeling wanneer er sprake is van een betalingsachterstand. U staat er niet alleen voor. Wij ondersteunen u graag als u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening in Rotterdam.

Problematische schulden
Wij kunnen u door middel van schuldhulpverlening in Rotterdam begeleiden en ondersteunen in een snelle aanvraag wanneer er sprake is van problematische schulden. We begeleiden u naar een minnelijke schuldregeling bij de gemeente of een particuliere schuldhulpverlenings organisatie.

Schuldhulpverlening in regio Rotterdam door Carolus:
De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u verrichten als schuldhulpverlener Gouda:
• Wij nemen direct met u de noodzakelijke stappen om uw vaste uitgaven te stabiliseren. Dit betekent dat de primaire lasten worden betaald, zodat een eventuele bedreigende situatie, bijvoorbeeld uit huis plaatsing of afsluiting van energie, wordt voorkomen.
• Wij verifiëren de hoogte van de schulden.
•Wij kunnen u voorafgaand aan en tijdens het schuldtraject bijstaan als budgetcoach om u te ondersteunen.
• Wij controleren of de deurwaarder de beslagvrije voet juist heeft berekend.
• Wij bereiden de aanmelding bij de gemeente of particuliere organisatie voor zodat dit zo snel mogelijk opstart.

Schuldhulpverlening Rotterdam nodig?
Neem contact op via 06 23 988 056 of vul ons contactformulier in.

Contact