Schuldhulpverlening Gouda

Komt u in aanmerking voor schuldhulpverlening?
Naast budgetcoaching en budgetbeheer is schuldhulpverlening een ander werkveld binnen de financiële zorgverlening.
Het behoort niet tot de reguliere taken van Carolus om uitgebreide schuldenregelingen te treffen. Naast budgetcoaching en budgetbeheer kunnen wij u echter als schuldhulpverlener in Gouda wel ondersteunen in een snelle aanmelding voor een schuldregeling.

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)
Deze wet verplicht gemeenten financiële zorgverlening voor hun inwoners aan te bieden; met andere woorden om een buitengerechtelijke schuldregeling (Msnp) op te zetten. Dit traject van 3 jaar geeft de mogelijkheid om finale kwijting te verkrijgen voor de totale schuldenlast wat betekent dat na een succesvol traject al uw rest schulden worden kwijtgescholden, m.u.v. schulden bij de overheid. Naast gemeenten kunnen ook bij de NVVK aangesloten organisaties een schuldregeling uitvoeren.

Geen toelating tot gemeentelijke schuldhulpverlening?
Er zijn situaties dat u niet wordt toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij kunnen u dan ondersteunen om uw inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden zodat een eventuele bedreigende situatie, bijvoorbeeld uit huis plaatsing of afsluiting van energie, wordt voorkomen.

Betalings achterstanden
Indien er sprake is van betalingsachterstanden kunnen wij voor (of met) u onderhandelen met schuldeisers over een betalingsregeling.

Problematische schulden
Indien er sprake is van problematische schulden dan kunnen wij u middels schuldhulpverlening Gouda ondersteunen en begeleiden in een snelle aanvraag naar een minnelijke schuldregeling bij de gemeente of een particuliere schuldhulpverlenings organisatie.

Schuldhulpverlening in regio Gouda door Carolus:
De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u verrichten als schuldhulpverlener Gouda:
• Wij nemen direct met u de noodzakelijke stappen om uw vaste uitgaven te stabiliseren. Dit betekent dat de primaire lasten worden betaald, zodat een eventuele bedreigende situatie, bijvoorbeeld uit huis plaatsing of afsluiting van energie, wordt voorkomen.
• Wij bereiden de aanmelding bij de gemeente of particuliere organisatie voor zodat dit zo snel mogelijk opstart.
• Wij kunnen u voorafgaand aan en tijdens het schuldtraject bijstaan als budgetcoach om u te ondersteunen.
• Wij verifiëren de hoogte van de schulden.
• Wij controleren of de deurwaarder de beslagvrije voet juist heeft berekend.

Schuldhulpverlening Gouda nodig?
Neem contact op via 06 23 988 056 of vul ons contactformulier in.

Contact