Budgetcoaching

Als budgetcoach helpen wij u uw financiële huishouding op orde te krijgen en te houden. Wij treden op als (tijdelijke) coach en creëren overzicht in de inkomsten en uitgaven. We werken aan de hand van een budgetplan dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dit plan is gericht op een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Wij leren u weer goed met uw geld om te gaan.
We zetten met u een goede thuisadministratie op. We verzorgen aanvankelijk samen met u deze administratie. U ziet precies wat er maandelijks binnenkomt en waar uw geld naartoe gaat. We streven ernaar dat u uiteindelijk zelfstandig uw eigen financiële administratie voert.
We bekijken of u gebruik kunt maken van inkomens verruimende voorzieningen, bijvoorbeeld een belastingteruggave, een persoonlijke subsidie, toeslagen en/of vrijstellingen van belastingen of heffingen.
Ook kijken we samen met u naar uitgaven beperkende maatregelen. We geven u besparingsadviezen, waarbij we alle uitgaven zorgvuldig onder de loep nemen.
Tevens kunnen wij u begeleiden bij de voorbereiding van een aanvraag voor een (gemeentelijk) schuldhulpverleningstraject.

  1. Contact