Budgetbeheer

Indien u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde kunt krijgen of houden, en budgetcoaching is voor u niet de juiste keuze, kunt u zich tot ons wenden voor budgetbeheer.Gedurende de periode dat u bij ons in budgetbeheer zit, zullen uw inkomsten onder ons beheer komen. Wij zorgen ervoor dat u niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Van uw inkomen worden met de beheerrekening eerst de vaste lasten betaald en wordt er gereserveerd voor (on)voorziene uitgaven en, indien van toepassing, aflossing aan de schuldeisers. Een deel van het geld krijgt u om van te leven.

De afspraken die hiervoor gemaakt worden, worden vastgelegd in een samen met u opgesteld budgetplan.Budgetbeheer is er op gericht financiële problemen te voorkomen. Indien er sprake is van reeds aanwezige schulden kan budgetbeheer ingezet worden om uw financiële huishouding te stabiliseren.

Met budgetbeheer brengt u vooral orde en rust in uw financiële situatie.
Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer mogelijk. Samen met u wordt gekeken wat in uw situatie het meest geschikt is.

  1. Contact